• Wanneer verschijnt de volgende editie van de ratinglijst?

  De ratinglijst verschijnt elke eerste van de maand.

  Uitslagen van toernooien en competities kunnen tot uiterlijk vijf dagen voor het einde van de maand worden ingediend via de schaakkalender.nl.

 • Waar kan ik oude ratinglijsten vinden?

  Oude ratinglijsten zijn op te vragen op het Bondsbureau

 • Waarom sta ik niet op de ratinglijst?

  De belangrijkste voorwaarden in het KNSB-ratingreglement (H1) voor het verkrijgen van een rating zijn:

  • Je krijgt een rating als je zes verwerkte partijen hebt; een partij wordt verwerkt als je tegen een speler met een KNSB rating speelt en de partij doorgegeven is aan de ratingcommissaris.
  • Je was in de afgelopen ratingperiode lid van de KNSB. Controleer zonodig bij de secretaris van je schaakvereniging of je correct als lid staat ingeschreven.
  • Je hebt deelgenomen aan competities of toernooien die zijn verwerkt voor de KNSB-rating.
 • Mijn rating klopt niet, kunt u dat corrigeren?

  Indien je van mening bent dat er een fout is gemaakt bij het berekenen van je rating kun je als volgt te werk gaan.

  Controleer eerst of alle toernooien en competities waarin je recentelijk hebt gespeeld inmiddels zijn verwerkt in de ratinglijst (lijsten en dan toernooien aanklikken).
  Misschien wordt een toernooi waarin je onlangs hebt gespeeld pas verwerkt in de volgende ratinglijst.

  Wanneer je meent dat je rating onjuist is dan kun je contact opnemen met het bondsbureau. Geef daarbij duidelijk aan:

  • In welke toernooien en competities je recentelijk hebt gespeeld
  • Hoe je tot de overtuiging bent gekomen dat je rating onjuist is
  • Je naam, bondsnummer, adres, telefoonnummer en zo mogelijk een email-adres

  Fouten worden alleen gecorrigeerd indien die binnen een maand na het verschijnen van een lijst zijn gemeld.

 • Er staat een spelfout in de ratinglijst, kunt u dat corrigeren?

  De gegevens in de ratinglijst zijn afkomstig van de ledenadministratie van de KNSB. Wanneer je naam of de naam van jouw vereniging verkeerd is gespeld dan dien je dit te melden bij de secretaris van je eigen schaakvereniging. Deze zal de correctie doorvoeren in de online ledenadministratie van de KNSB (OLA). De correctie wordt dan verwerkt in de volgende editie van de ratinglijst.

 • Waarom sta ik nog op de ratinglijst bij mijn oude club, terwijl ik daar geen lid meer ben?

  De ratinglijst is geen ledenlijst. Op de ratinglijst staat iedereen die vlak voor het uitkomen van de lijst lid was van de betreffende club en aan de overige voorwaarden voor opname in de ratinglijst voldoet.

 • Waarom zijn de ratings nauwelijks veranderd?

  Het is goed mogelijk dat in een bepaalde ratingperiode relatief weinig resultaten zijn verwerkt, waardoor de ratings nauwelijks veranderen.

 • Is toernooi X verwerkt in de ratingberekening?

  Dat kunt je opzoeken in het overzicht van verwerkte resultaten (via lijsten-toernooien) van de huidige ratinglijst.

 • Dat kunt je opzoeken in het overzicht van verwerkte resultaten (via lijsten-toernooien) van de huidige ratinglijst.

  Het is goed gebruik dat de organisator van een toernooi aankondigt https://www.schaken.nl/kalenderdat de resultaten zullen worden ingezonden voor verwerking in de ratingberekening. Dit is echter geen vereiste. Als de organisator pas achteraf besluit om de resultaten in te zenden en aan de voorwaarden van het ratingreglement is voldaan dan zullen de resultaten worden verwerkt.

  Wanneer je vooraf duidelijkheid wilt hebben dan kun je dus het beste informeren bij de organisator van het toernooi. Je kunt ook de wedstrijdkalender raadplegen, hierop staat altijd voor welke lijsten het toernooi gerapporteerd wordt.

 • Telt de interne competitie van mijn schaakclub mee voor de rating?

  Dat is een beslissing van uw schaakclub. Het staat elke vereniging vrij om de resultaten van de interne competitie in te zenden voor verwerking in de ratingberekening. Wanneer de competitie voldoet aan de voorwaarden in het ratingreglement dan worden de resultaten in de ratingberekening meegenomen.

 • Wat is het verband tussen de KNSB-ratings en FIDE-ratings?

  Er is een beperkt verband tussen beide ratings. In de praktijk kunnen de KNSB-rating en de FIDE-rating van een speler flink uit elkaar lopen.

  Om precies te zijn worden FIDE-ratings als volgt meegenomen in de berekening van de KNSB-ratings:

  • Van buitenlandse spelers die geen lid zijn van de KNSB, die in Nederland een toernooi spelen en die een FIDE-rating hebben, wordt de FIDE-rating meegenomen in de verwerking van dat toernooi voor de KNSB-rating.
  • Alle resultaten die Nederlanders voor hun FIDE-rating scoren worden voor de KNSB-rating verwerkt. Resultaten voor de FIDE-rating die in Nederland worden gescoord worden daarbij uiteraard slechts éénmaal verwerkt.
  • FIDE-ratinghouders die lid worden van de KNSB krijgen als startrating hun FIDE-rating. Dit betreft uiteraard voornamelijk buitenlanders.
 • Telt een partij tegen iemand met alleen een jeugdrating mee?

  Als je tegenstander alleen een KNSB jeugdrating heeft, dan telt deze niet mee. Je tegenstander wordt voor de berekening van de je nieuwe rating als ratingloos beschouwd.

 • Mijn tegenstander heeft geen rating

  Partijen die gespeeld worden tegen spelers zonder rating tellen niet mee voor de speler met rating.

 • Mijn tegenstander had een rating maar is nergens lid meer

  De KNSB bewaart in het huidige systeem alle ratings. Spelers die geen lid meer zijn van de KNSB moeten weer lid worden of voor een jaar het ratinglidmaatschap aanvragen; bij deelname aan een ratingtoernooi kan dit ook door de organisatie van het toernooi gedaan worden. Voor spelers met schaakfederatie anders aan NED is geen ratinglidmaatschap nodig.

 • Waarom telt een partij tegen iemand zonder rating niet mee?

  De ELO-rating is bedoeld om de speelsterkte uit te drukken in een getal.

  In tegenstelling tot alle andere ranglijsten maakt het niet uit hoeveel partijen er gespeeld worden of hoe hoog het winstpercentage is. Door een (langdurige) afwezigheid zal de rating dan ook niet dalen  In plaats van het aantal gespeelde partijen of winstpercentage is van belang hoe sterk de tegenstanders zijn van wie er wordt gewonnen of verloren, het ratingverschil is bepalend om een berekening te kunnen maken. Indien een tegenstander geen rating heeft is zijn speelsterkte onbekend en kan er geen ratingverschil worden bepaald. Vandaar dat deze partijen niet worden verwerkt.

  Er zijn spelers die een (zwaar bevochten) overwinning graag beloond willen zien en vragen zich af  waarom ratingloze spelers geen fictieve rating krijgen om de partij toch te kunnen verwerken. Dit doen we niet omdat dit ratinglijst onzuiver maakt.

  Bovendien moet dan niet worden vergeten dat ook een nederlaag zal worden aangeslagen tegen deze fictieve rating, die wellicht veel te laag zal liggen.

 • Hoeveel punten win of verlies ik?

  Bereken het verschil tussen je eigen rating en die van je tegenstander. Kijk vervolgens in deze tabel (H3 – pagina 8) om de verwachte score te berekenen.

  Vermenigvuldig het verschil tussen de verwachte score met de werkelijke score met je k-factor (kun je in de ratingviewer opzoeken)

  Voorbeeld:

  Je hebt een rating van 1600 en je tegenstander van 1420. Dan zegt de
  tabel (H3 – pagina 8) (150+30 verschil) dat je 0,738 moet scoren. Je wint, daardoor is de overscore 0,262.

  Stel je k-factor is 25 dan heb je 25*0,262=6,55 ratingpunt verdiend.

 • Wordt er geïtereerd?

  Tot 2007 had de KNSB een ratingsysteem waarin werd geïtereerd, vanaf 2008 is de KNSB op een andere ratingsysteem overgegaan waarin dit niet meer gebeurt. Reden om niet meer te itereren is om de berekening transparanter te maken. De rating van de tegenstanders is met het huidige systeem altijd vooraf duidelijk, waardoor het mogelijk is voorafgaand aan een partij te bepalen hoeveel ratingpunten een winst, remise of verlies oplevert.

 • Hoe wordt de K-factor bepaald?

  De k-factor is bij beginnende spelers (minder dan 75 partijen gespeeld) afhankelijk van het aantal verwerkte partijen. Om te voorkomen dat voor beginnende spelers de eerste evenementen onevenredig zwaar meetellen wordt de k-factor zodanig bepaald dat de nieuwe partijen circa anderhalf keer zo zwaar meetellen als de oude. Hiervoor is gekozen omdat veel spelers in het begin van hun schaakloopbaan grote progressie laten zien. Gevolg van deze hogere k-factor is dat de rating van beginnende spelers zeer sterk kan fluctueren.
  Voor spelers die langere tijd (meer dan 5 jaar) geen partijen meer hebben gespeeld wordt de k-factor eveneens jaarlijks iets verhoogd. Voor herintreders geldt dus ook dat hun rating sterker kan fluctueren.