Toernooirapportage

Vooraf aanmelden van een toernooi

Minimaal vier weken voor aanvang dit formulier ophalen, invullen en verzenden naar de schaakbond.

Hoe maakt u een correcte FIDE rapportage

Toernooien dienen binnen twee weken na afloop in het dit formaat gestuurd te worden aan de Nederlandse FIDE Rating Officer. Gebruikt u Swissmaster dan vindt u hier een korte beschrijving.

Van alle spelers dient een FIDEid ingevuld te worden, eventueel ontbrekende id’s kunnen opgevraagd worden via de FIDE rating officer van de betreffende federatie. De contactgegevens van de federaties zijn te vinden op de website van de FIDE.

Indien de arbiters met hun FIDEid in de rapportage staan, dan krijgen zij automatisch een vermelding op hun persoonlijke kaart. Alle arbiters die vermeld worden in de rapportage dienen in het bezit te zijn van een FIDE arbiter licentie.

De Rating Officer zal het toernooi invoeren in de FIDE ratingdatabase.

Voor de kosten van de rapportage zal een rekening gestuurd worden naar het door de rapporteur opgegeven factureringsadres.

NB: als een toernooi niet binnen twee weken na afloop aan de Rating Officer gerapporteerd wordt, kan de Rating Officer een verhoging van de rapportagekosten opleggen gelijk aan de door FIDE opgelegde boete voor te laat rapporteren.