Het KNSB-ratingsysteem drukt de prestaties van de in aanmerking komende leden uit in getallen (ratings), die als objectieve maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen.

NB: partijen gespeeld tegen spelers die als federatie NED hebben en niet lid zijn van de KNSB en niet recent lid zijn geweest, tellen niet mee voor de KNSB jeugdrating.

Toelichting
De rekenregels voor de KNSB jeugdratinglijst staan in het KNSB handboek (H4)

De Jeugdratinglijst wordt maandelijks gepubliceerd op de eerste van de nieuwe maand.