Het KNSB-ratingsysteem drukt de prestaties van de in aanmerking komende leden uit in getallen (ratings), die als objectieve maatstaf voor de speelsterkte kunnen dienen. Op de ratinglijst worden vermeld allen die lid zijn van de KNSB en degenen die het lopende seizoen als lid geregistreerd stonden.

NB: partijen gespeeld tegen spelers die als federatie NED hebben en niet lid zijn van de KNSB en niet recent lid zijn geweest, tellen niet mee voor de KNSB rating.

De lijsten kun je ophalen via de downloadpagina.
Op deze pagina staat hoe u een rapportage kunt insturen.

tips voor webmasters

Als je de lijst van je vereniging in je website wilt laten zien dan kun je gebruikmaken van deze linkopmaak:
https://ratingviewer.nl/list/latest/clubs/020032/
De laatste zes tekens zijn de clubid. Bovenstaande geeft de Spassky’s weer.

Evenzo werkt dit voor de jeugdrating zo geeft https://ratingviewer.nl/list/latest-J/rang de ranglijst van de jeugd weer en https://ratingviewer.nl/list/latest-J/clubs/090023 de jeugdspelers van HWP Haarlem.

Als een speler zijn eigen pagina wil ophalen, dan kan dit via deze linkopmaak:
https://ratingviewer.nl/list/latest/players/8359087/statistics/
H
et cijfer in deze link is het KNSB relatienummer van de speler. Bovenstaande geeft Anish Giri weer.

Voor een jeugdrating vervang je ‘latest’ door ‘latest-J’

NB: Deze urls geven altijd de actuele lijst weer.

Nieuwe ratingviewer

https://ratingviewer.nl/

Het nieuwe ratingprogramma werkt de ratingviewer ook samen met de schaakkalender https://schaakkalender.nl/

Schaakkalender

https://schaakkalender.nl/

De invoer website van toernooien heeft een extra functie gekregen in verband met de nieuwe ratingviewer. Als een toernooi opgevoerd wordt dat verwerkt moet worden voor de rating, moeten er extra vragen beantwoord worden, zodat wij in staat zijn de rapportages goed en snel te verwerken in een maandelijkse ratinglijst.

Als een toernooi een rapportage voor verwerking in de ratinglijst in gaat sturen, zal dit via de kalender website gaan. Zie daarvoor de pagina over toernooirapportages.