door Peter Boel

In de derde KNSB-ronde moet er een siddering van inspiratie door schakend Nederland getrokken zijn. Niet minder dan zeven partijen kregen we ingezonden, de meeste reeds uitvoerig becommentarieerd – een unicum! Mooi dat de New In Chess Schoonheidsprijs zo leeft. Het kwam ook goed uit, want uit de Meesterklasse peurden wij slechts één kandidaat: een ijzersterke aanvalszege van Dimitri Reinderman op Sybolt Strating. De winnaar van het boek Spassky’s Best Games werd echter Rik de Wilde. De man die bij het Open NK in Dieren al eens tot Mr Chess werd uitgeroepen door de schaakdames, bekoorde ditmaal juryleden Thomas Willemze en Frank Erwich met een sprookjesachtige paardzet.

Gaat u er maar even lekker voor zitten!

Over de winnende partij schreef de jury: “Zwart zet met 18…Lg5 een fantastische combinatie op. Na 20.Dg3 negeert hij de aanval op zijn dame met het prachtige 20…Pd4. Het matbeeld dat ontstaat na 21.Dxg5 Txc1+ 22.Lxc1 Pc2# is van grote schoonheid.”

Patrick Moens – Rik de Wilde

Klasse 3F, S. Landau-Dordrecht

[commentaar Rik de Wilde]

1.b3 d5 2.Lb2 Lg4 3.h3 Lh5 4.g4 Lg6 5.Lg2 e6 6.c4 c6 7.cxd5 cxd5 8.Pf3 Pc6 9.d3 h5

10.gxh5?!

Maakt van h3 een permanente zwakte. Beter was 10.g5 om de stelling dicht te houden.

10…Lxh5 11.Pbd2 Pge7 12.a3 Tc8

12…a5 13.b4!? axb4 14.axb4 Txa1 15.Dxa1 Pxb4 16.0–0 (16.Lxg7 Pc2+) 16…f6.

13.b4

13…b5

Een wat onorthodoxe oplossing om de damevleugel dicht te houden en wit geen ideeën te geven met Da4.

Na 13…a6 14.Da4 Pf5 15.b5 axb5 16.Dxb5 Ld6 is de damevleugel voor wit, maar zwart heeft hier ruime compensatie en kan de aanval inzetten.

14.Tc1 Pg6 15.Db3 Le7!?

16.e4?

In lijn met de zetten 9.d3 en 11.Pbd2, maar dit opent de stelling terwijl wit hier nog niet klaar voor is.

16.Lxg7 gaat in op het pionoffer, waarna zwart compensatie houdt: 16…Tg8 17.Lb2 (17.Db2 e5 18.Pxe5 Pgxe5 19.Lxe5 Txg2) 17…a5 (17…Pf4 18.Lf1 d4) 18.bxa5 Dxa5.

16…dxe4 17.dxe4 0–0 18.Lf1 Lg5

Dreigt 19…Lxf3.

19.Pxg5 Dxg5 20.Dg3

Wit wil de dames ruilen, waarna veld f4 beschermd is. Verder wordt de pion op b5 aangevallen, en staat de dame klaar om later g7 op de korrel te nemen met een eventueel Tg1. Maar wit verliest hier op slag.

Na 20.Tc5 Pce5 21.Dg3 Df6 staat zwart ook beter.

20…Pd4!!

Opeens dreigt er mat en wit kan materiaalverlies niet voorkomen in alle varianten.

21.Tc3

A) 21.Dxg5 Txc1+ 22.Lxc1 Pc2#;

B) 21.Txc8 Txc8 22.Ld3 (22.Lxd4 Tc1#) 22…Pf3+ 23.Pxf3 Tc1+ 24.Lxc1 (24.Ke2 Dxg3 25.fxg3 Txh1 26.g4 Pf4+ en zwart blijft materiaal voor) 24…Dxc1+ 25.Ke2 Pf4+;

C) 21.Ld3 Pf3+ 22.Kf1 (22.Pxf3 Txc1+) 22…Pxd2+ 23.Kg2 Ph4+ 24.Kg1 Txc1+ 25.Lxc1 Pdf3+.

21…Pc2+ 22.Txc2 Dxg3 23.fxg3 Txc2 24.Ld4 Td8 25.Le3 Pe5

Zwart staat een kwaliteit voor en houdt het initiatief, wit komt er niet meer aan te pas.

26.g4 Lg6 27.Le2 Tc1+ 28.Ld1 Lxe4 29.0–0 Ld3 30.Le2 Txf1+ 31.Lxf1 Lxf1 32.Pxf1 a6 33.Kf2 Td3 0-1


“Een zeer sterke en foutloze partij van de witspeler,” schreven Erwich en Willemze over de runner-up. “Het is dat het dameoffer en het daaruit voortvloeiende matbeeld van De Wilde zo oogstrelend is, want anders was Ivo Stork mogelijk de winnaar van de schoonheidsprijs geworden.”

Ivo Stork – Cas Roorda

Klasse 1B, Vianen/DVP-Philidor Leeuwarden

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 e6 4.g3 Pf6 5.Lg2 dxc4 6.0–0 b5 7.a4 Lb7 8.Pe5 Db6 9.b3

De populairste manier om het zwarte damevleugelbolwerk direct aan te tasten. 9.e4 is het voornaamste alternatief.

9…cxb3 10.Dxb3 Le7

En hier is 10…Pbd7 populairder.

Na de tekstzet is tweemaal 11.Td1 gespeeld, maar Ivo vindt een verrassend nieuwtje:

11.Pd2!?

Niet eens de sterkste; volgens de engine is dat 11.a5 Da6 12.Pc3. Maar de pointe is fraai:

11…Dxd4? 12.Pdc4!! Dxa1

In de romantische stijl pakt Cas alles wat hem wordt aangeboden. In de negentiende eeuw leidde dat ook tot de mooiste partijen.

13.axb5

De dame is gevangen! Alle velden zijn bezet; zwart kan er niets meer aan doen.

13…Pd5 14.Lb2 Dxf1+ 15.Kxf1

Zwart heeft zelfs twee torens voor de dame, maar die staan veilig weggepropt en de witte stukken hebben vrij spel. Zoals het hoort in een Catalaan, gaat zwart uiteindelijk kapot op de diagonaal h1-a8.

15…f6 16.Pa5 fxe5 17.Pxb7 cxb5 18.Lxd5

En rokeren is er ook niet meer bij, dus:

1-0


En dan de enige kandidaat uit de Meesterklasse. “Een partij voor in de boekjes,” vond ons jurerende duo, maar helaas was er een nevenoplossing bij het elegante slotakkoord 17.Pxe6!.

Dimitri Reinderman – Sybolt Strating

Meesterklasse, De Waagtoren-Zukertort Amstelveen

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.h4

Een zeer populaire variant van de Caro-Kann; meestal wijkt Dimitri liever van de gebaande paden af.

4…h5 5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 e6 7.Lg5 Db6 8.Pd2 c5 9.c4

9…Pc6

Zwart heeft een ontwikkelingsachterstand en volgens de engine is dat alleen te compenseren met materiaal: 9…Dxb2 10.Td1 (10.Tb1 Dxd4 11.Da3 Dxe5+ 12.Pe2 b6 13.Lf4 Df5 14.Lxb8 en nu is wit aan de beurt; volgens Stockfish staat het echter volkomen gelijk) 10…Pc6 11.Pgf3 Pb4 12.De2 cxd4 13.0–0 d3 14.De3 Da3 en dat zou met veel kunst- en vliegwerk te overleven moeten zijn. Dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, zeker niet voor een aanvalsspeler als Sybolt Strating.

10.Pgf3 cxd4 11.0–0

Snelle ontwikkeling; perfect gespeeld.

11…Pge7 12.a3

Dreigt de boel op te rollen met b2-b4-b5. Nu neemt Strating wel de gifpion, maar het is te laat:

12…Dxb2 13.Tfc1!

Dekt c3.

13…Db6 14.cxd5 Pxd5 15.Tab1 Dc7 16.Pxd4

Zwart kan alleen hopen verder te ontwikkelen met 16…Le7, maar dan ruilt wit en volgt Pe4, met dodelijke druk op b7. Strating eet nog een pionnetje, maar dat kan natuurlijk niet goed gaan:

16…Dxe5

17.Pxe6!

Voor de galerij! De tekstzet is volkomen correct, alleen was 17.Pxc6 bxc6 18.Da6 simpeler en prozaïscher.

17…Ld6

17…Dxe6 18.Te1 is natuurlijk hopeloos.

Mooi is het plaatje na 17…fxe6 18.Dg6+ Kd7 19.Txb7+ Pc7 20.Df7+.

(analysediagram)

Na 20…Kc8 wint wit met 21.Pc4! de dame, die immers Pc7 niet mag loslaten.

18.Pxg7+ Kf8

Na 18…Dxg7 19.Dxd5 0–0 20.Dxd6 staat zwart een stuk achter en is zijn koning nog niet veilig.

19.Pf3 Dxg7 20.Dxd5 Lxa3 21.Tc4 Te8 22.Txb7 Pe7 23.Dd3

De zwarte stukken staan in chaos over het bord gedrapeerd en de loper heeft geen velden (nou ja, b2… maar daarop wint alles). Wit won hem na

23…Da1+ 24.Tb1 Da2 25.Ta4

En opgegeven.


De volgende aanvalspartij, uitvoerig geanalyseerd door de witspeler, mocht er ook wezen. Helaas bevatte die analyse een paar nog mooiere en overtuigendere winstwegen.

Roel Donker – Martin Bootsma

Klasse 2A, MSV-Almelo

[commentaar Roel Donker]

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd6 4.d4 Pf6 5.Lc4 a6 6.Pge2

Wit maakt alvast duidelijk wat zijn intenties zijn: zwart wordt uitgenodigd om wat pionnen te snacken op de koningsvleugel.

6…b5 7.Lb3 c5 8.Lf4 Dc6

9.dxc5

Niet nauwkeurig, 9.a4 was beter.

9…Lb7 10.Dd2 Pbd7 11.Pd4

Het eerste interessante moment in de partij. Wit doet, na de eerder al aangeboden koningsvleugelpionnen, nu een vol stuk in de aanbieding.

11…Dxc5 12.0–0–0

12…g6

Zwart weigert het stuk dat hij met 12…e5 kon winnen. Voorafgaand aan 12.0–0–0 overwoog ik hier twee mogelijkheden: 13.Pf5 en 13.Le3. Na 13.Le3 (13.Pf5 exf4 14.The1+ Kd8 15.Dxf4 houdt de koning daadwerkelijk in het midden, maar een directe knock-out lijkt niet voorhanden; niet 13.The1? 0–0–0! en zwart wint materiaal) 13…exd4 14.Lxd4 lijkt wit in elk geval het stuk weer terug te kunnen winnen door iets als 14…Dc7 15.The1+ Le7 16.De2 0–0 17.Dxe7. Aangezien dit worst case was, leek 12.0–0–0 me aangewezen.

13.The1 Lg7

De kritieke stelling. Wit is volledig ontwikkeld, maar hoe daar dan gebruik van te maken?

14.Lxf7+

De enige echte weg naar een schoonheidsprijs, maar ook naar een full body search, was 14.Txe7+!! Dxe7 (14…Kxe7 15.De3+ Kf8 (15…Kd8 16.Pe6+ fxe6 17.Dxc5) 16.Pe6+ fxe6 17.Dxe6 en zwart moet handenvol materiaal verliezen om mat te voorkomen – PB: de enige manier is een stuk ertussen plaatsen op d5, maar mat gaat zwart uiteindelijk toch) 15.Te1 Pe4 (15…Dxe1+ 16.Dxe1+ Kd8 17.Lxf7 Lf8 18.Pe6+ Kc8 19.Pxb5 axb5 20.Dc3+) 16.Pxe4 0–0 (16…Lxe4 17.Pc6! en omdat de dame niet Pd7 en Le4 kan blijven dekken, verliest zwart of twee stukken of dame tegen toren) 17.Lg5 De5 18.Pf6+ Lxf6 19.Txe5 Lxe5 20.Pe6!+–.

14.Pdxb5!? was keuze nr 2 tijdens de partij:

(analysediagram)

14…0–0 15.Pc7 e5 16.Pxa8 exf4 vond ik echter niet duidelijk genoeg.

14…Kxf7 15.Pe6

15…Dc6

15…Dc4 leek een actievere verdediging, maar ook dat is niet genoeg. Bijvoorbeeld de volgende suggestie van de computer: 16.Pxg7 e5 17.Dxd7+ Pxd7 18.Txd7+ Kg8 19.Lxe5 Lxg2 en wit wint uiteindelijk met de dreigingen Pe6 en/of Pd5: 20.b3 Dc6 21.Ted1 Lh3 (21…Lf3 22.T1d6 Dc5 23.Ld4 Dg5+ 24.Kb2 gevolgd door Pe6) 22.Tc7 (wint de dame, omdat anders Pd5 komt) 22…Dxc7 (22…Df3 23.Pd5) 23.Lxc7 Kxg7 24.Le5+ Kh6 25.Lxh8 Txh8 met duidelijk voordeel voor wit.

16.Pxg7 e5

17.Lxe5

17.Pe4!? is nog een interessante suggestie van de computer; 17.Lh6 leek niet goed genoeg. Pg7 komt moeilijk weg uit de vijandelijke stelling. De zwarte koning lijkt zelfs vrij veilig hier.

17…Pxe5 18.Txe5 Tad8

18…Thd8 ziet er logischer uit: 19.De3 Kxg7 20.Te7+ Kh8 21.Te6 Pg4 22.Txd8+ Txd8 23.Txc6 Pxe3 24.Tb6 en wit heeft een pionnetje meer in het eindspel.

19.De2 Txd1+ 20.Pxd1 Kxg7

Anders komt het paard terug naar e6 en heeft wit het materiaal en de compensatie.

21.Te7+ Kg8

Deze stelling moest al beoordeeld worden bij de zet 14.Lxf7+, omdat de variant tot hier gedwongen is, al dan niet met de toren op a8/c8.

22.De5!
22.Te6? zou al het werk teniet doen: 22…Dc5 23.Txf6?? Dg5+.

22…Lc8 23.Pe3

Snel gespeeld in verband met de hevige tijdnood van mijn tegenstander, maar iets nauwkeuriger was 23.Pc3 h6 24.Pe4.

23…h5

23…h6 24.Dd4! dreigt 25.Dd8+, en daarna wordt het paard erbij gehaald (niet 24.Pd5?? Dxd5 25.Dxf6 Dg5+–+).

24.Pd5

En in deze verloren stelling ging zwart door zijn vlag.


Bij de volgende partij, waarin Martijn Otten een kwaliteit geeft voor een superieure stelling en lang weigert die kwaliteit terug te winnen, spraken Willemze en Erwich van “een goed stellingsgevoel”. Ook hier zijn de analyses van de winnaar.

Martijn Otten – Arjan van der Leij

Klasse 2B, Leiderdorp-Sliedrecht

[commentaar Martijn Otten]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 4.cxd5 exd5 5.Lg5 Pbd7 6.e3 c6 7.Ld3 Le7 8.Dc2 0–0 9.Pge2 Te8 10.0–0 Pf8 11.f3 Ph5 12.Lxe7 Dxe7 13.e4

13…Le6

Tot zover allemaal theorie. Ik had hier alleen 13…dxe4 in mijn openingsfile staan, maar ik had een aantal partijen van deze tegenstander gevonden met 13…Le6, dus ik had daar ‘s ochtends nog even goed naar gekeken.

14.e5 g6 15.f4

15…c5?

Zwart dacht hier lang na, omdat hij het gevoel kreeg dat na 15…Pg7 16.Pg3 wit toch altijd wel f5 kon doen (hij had …f5 voor zwart wat onderschat) en dat het dan slimmer was om zelf op de damevleugel alvast met een tegenaanval te starten.

15…Pg7 is hier de standaardzet en ook de enige die ik bekeken had. Ik had ook twee partijen van mijn tegenstander met deze zet gevonden. De hoofdvariant is 16.Pg3 (o.a. Kramnik-Giri, Londen rapid 2014), maar mijn engine vond Pd1 met de dreiging Pe3 en f5 iets sterker, dus dat had ik voorbereid.

16.f5

Dit leek me de enige kritieke zet. Ik heb vooral een tijdje zitten rekenen of er geen vervelende tactische trucs in zaten, maar was wel tevreden met de stellingen die ik kreeg.

16…c4

16…gxf5 leek me achter het bord de kritieke variant, maar ook daar was ik wel tevreden met mijn stelling na 17.Lxf5 (17.Pb5! is de enginezet die ik niet had bekeken) 17…cxd4 18.Pxd4 Dc5 19.Tad1.

17.fxe6 Dxe6

Mijn tegenstander gaf later aan dat hij eigenlijk 17…fxe6 had gepland, maar dat hij er nu achter kwam dat dat toch niet werkte: 18.Lxc4 dxc4 19.Pe4. Dit had ik berekend en het leek me heel sterk voor wit, dus ik had niet veel verder gekeken. Zwart dacht zich hier nog te kunnen verdedigen met 19…Pd7 maar hij zag toen dat wit dan een truc had: 20.g4 Pg7 21.Pf6+ Pxf6 22.exf6+–.

18.Lf5

Als ik dan toch mijn loper ging verliezen, dan leek het me het sterkste om de g-pion van het bord te krijgen, om zo de koningsstelling open te gooien.

18…gxf5 19.Txf5

19.Dxf5 geeft waarschijnlijk ook wel een duidelijk beter eindspel, waarin zwart moeite heeft om f7 en d5 goed te verdedigen. Maar het leek me slimmer om de dames nog op het bord te houden gezien de open koningsstelling.

19…Dg6

19…Pg7 20.Tf6

20.Pxd5 Pg7

21.Taf1

Ik kon de kwaliteit meteen terugwinnen met 21.Pf6+, maar ik vond mijn paard zo sterk dat ik het niet erg vond nu even een kwaliteit te offeren en de aanval voort te zetten.

De engine vindt 21.Pg3 Pxf5 22.Pxf5 nog iets sterker.

21…Pxf5 22.Txf5 Pe6

23.Pdf4!

Ik wilde graag ook dat tweede paard afruilen en vond het niet erg om nog even een kwaliteit achter te blijven, omdat dat overgebleven paard ijzersterk is.

23…Pxf4 24.Pxf4 Dg4

Op 24…Dc6 had ik een mooi torenoffer gepland: 25.Txf7! Kxf7 26.Dxh7+ Kf8 27.Pg6.

25.h3 Dg7 26.Ph5 Dg6 27.Pf6+ Kh8 28.Df2

Wederom houd ik liever de aanval nog even gaande dan dat ik de kwaliteit al terugpak.

28…Te6 29.d5

29.Th5 Txf6 30.Dxf6+ Dxf6 31.exf6 vond ik ook een interessant eindspel, omdat ik door de matdreiging op de onderste rij waarschijnlijk een pion win of mijn toren op de zevende rij krijg. Maar ik was toch bang dat hier nog remisewendingen in zaten, dus d5 leek me makkelijker.

29…Tb6 30.g4

Even zorgen dat de toren gedekt is om …Txb2 te voorkomen. Nu staat de zwarte dame helemaal buitenspel en dreigt de d-pion zo door te lopen. De engine vond hier 30.Tf4 of 30.Df4 nog wel een stuk sterker.

30…Tg8

Inmiddels zat mijn tegenstander in zijn laatste minuut, dus hij koos er maar voor om dreigingen in de stelling te brengen (31…Txb2 is nu weer een dreiging) en de kwaliteit terug te geven. 30…Dh6 was hier nog wat stugger geweest.

31.Pxg8 Kxg8 32.Dd2

Dit leek me het meest accuraat, om zowel 33.Tg5 te dreigen als de d-pion te ondersteunen, zodat je na d6 geen …De6 hebt. De engine had liever direct 32.d6 gezien, bijvoorbeeld: 32…De6. Ik dacht dat zwart hier misschien nog vervelend de pion kon blokkeren, maar de engine laat zien dat het dan gewoon mat loopt: 33.Dd4 Dd7 34.Tg5+ Kf8 35.e6!+–.

32…h6

32…Dh6 33.Dxh6 Txh6 was nog de meest stugge verdediging geweest, maar ook dat moet gewoon winnen voor wit.

33.d6 c3 34.Dxc3

34.bxc3 wint waarschijnlijk ook makkelijk, maar dit leek me het meest clean, omdat de zwarte toren nu nog niet binnenkomt en 34…Tc6 wordt beantwoord met 35.d7 of het nog mooiere 35.Dxc6 bxc6 36.d7.

34…De6 35.Dd2

Eerst weer rustig de d-pion ondersteunen, en 35…Dd7 werkt niet vanwege 36.Dxh6.

35…Dxa2 36.d7 Txb2 37.d8D+ Kh7

En nu wint alles, maar ik vond de enige mat in drie:

38.Dh8+ Kxh8 39.Dxh6+ Kg8 40.Tg5#


En onderstaande partij is met recht een goede uitsmijter te noemen. De zwartspeler stuurde hem te laat in, net als overigens Yannick Husers, maar deze zege, in tegenstelling tot de andere kandidaatpartijen ook nog eens met zwart tegen een op papier sterkere tegenstander, was te mooi om niet te laten zien. Buiten mededinging dus, want onze jury is ook snel en had al besloten. Maar wat als Jaap Houben hem op tijd had ingezonden…………..?

Stefan Beukema – Jaap Houben

Klasse 1B, UVS-De Stukkenjagers

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Lg7

De geliefde Pirc van Houben.

5.Pf3 0–0 6.Le2 c5 7.0–0 cxd4 8.Pxd4 Pbd7 9.a4 Pc5 10.Lf3 a6 11.Le3 Dc7 12.h3 e5! 13.Pde2 b6

14.b4

Ambitieus, maar nogal verzwakkend, zoals we zullen zien! Direct 14.f5 zag er beter uit; wit kan de e4-pion altijd dekken met Pg3.

14…Pcd7 15.f5 Lb7 16.g4

Het is opvallend dat deze opstoot wit geen voordeel oplevert.

16…gxf5 17.exf5

Na 17.gxf5 speelt zwart 17…Kh8 en …Tg8 en heeft hij het initiatief over het hele bord.

17…e4!?

Zwart neemt het stokje al over. Ook interessant was 17…Lxf3 18.Txf3 d5 en als wit het pionoffer aanneemt met 19.Pxd5 Pxd5 20.Dxd5 (hij kan eigenlijk niet anders) moet hij een kwaliteit geven met 20…e4 21.Lf4 Dd8 22.Tc3. Jaap heeft het vizier duidelijk meer op de witte koning gericht.

18.Lg2 Pe5 19.g5 Pf3+

20.Kh1?

De verkeerde koningszet, maar dat was uitermate moeilijk te zien. Wit moest zich wagen aan 20.Kf2 Tae8! (of ook 20…Tfe8) 21.gxf6 (wit hoeft niet te nemen en kan iets als 21.Ta3 spelen, maar dan komt er een stoomwals aanzetten met 21…d5) 21…Lxf6 en nu dreigt niet alleen 22…Lxc3 maar ook 22…Lxh4, dus: 22.Pxe4! Txe4 23.Ta3 Lh4+ 24.Pg3 Tfe8 25.Lxf3 Lxg3+ 26.Kxg3 Txe3 27.Txe3 Txe3 en hier redt wit zich met 28.Dd4! in een remiseachtig dame-eindspel.

20…Ph5! 21.f6

Pakt de loper in, maar nu barst de hel los:

21…Dxc3! 22.Txf3

Pakken op c3 kan natuurlijk niet wegens het elegante 22…Pg3 mat. Na 22.fxg7 Dxe3! 23.gxf8D+ Txf8 kan wit de boel niet bij elkaar houden; de voornaamste dreiging is 24…Dxe2! met dezelfde pointe.

22…Dxa1! 23.Dxa1 exf3

Alles blijft hangen bij wit!

24.Kg1 fxg2 25.Pd4

Van 25.fxg7 wordt wit ook niet vrolijk wegens 25…Tfe8 gevolgd door 26…Te4 en zo nodig …Tae8.

25…Tfe8 26.Pf5 Lf8 27.Dd4 Te5 28.Dxb6 Le4

Hij wil zijn mooie loper niet opgeven, maar nog harder was 28…Txf5 29.Dxb7 Te8 30.Lf2 Txf2! 31.Kxf2 Te2+ 32.Kg1 Pf4.

29.Ph4 Tae8 30.Ld2 La8

Zo, die krijg je nooit meer!

31.Kh2

31…Te1!

Nog een verpulverende klap. Wit mag zelfs de g2-pion pakken, maar vervolgens wordt zijn koning omsingeld door de zwarte stukken. Echo’s van Donald Byrne-Fischer!

32.Lxe1 Txe1 33.Pxg2 Te2 34.Kg1 Txg2+ 35.Kf1 Lf3! 36.Ke1 d5!

De dode loper op f8 komt tot leven!

37.Db8 Te2+ 38.Kf1 Tg2 39.Ke1 Pg3 40.Df4

40…Lxb4+

En opgegeven wegens 41.Dxb4 Te2+ 42.Kd1 Te4+.

En mocht dit alles niet genoeg zijn, en mocht u het nog niet gezien hebben, dan vindt u onder deze link ook nog het mooiste wedstrijdverslag dat wij ooit hebben gelezen.

Website New In Chess

Spassky’s Best Games: A Chess Biography van Alexey Bezgodov en Dmitry Aleynikov

Winnaars New In Chess schoonheidsprijs