Schaakmagazine nummer 5 is verschenen. Op de cover de Nederlandse teams die meespeelden op de Olympiade in Batoemi. Uiteraard in dit nummer een verslag van hun verrichtingen. Nederlandse jeugdspelers namen deel aan de Europese Jeugdkampioenschappen en aan de Wereldjeugdkampioenschappen. De coaches Dimitri Reinderman en Ivan Sokolov schrijven erover.
Monique van de Griendt verdiepte zich in de recente uitbreiding van de KNSB competitie en tekent op hoe dit voor meerdere verenigingen de aanleiding is om te gaan samenwerken. Verder hield Bart Stam een interview met de relatief nieuwe KNSB bestuursleden Erik Mijnheer en Iozefina Paulet, en nog allerlei andere informatie en natuurlijk de vertrouwde rubrieken.
Alle leden van schaakverenigingen, alle leden van de bijzondere bonden en alle persoonlijke leden krijgen Schaakmagazine zes keer per jaar automatisch in de bus. Mocht u het nummer niet ontvangen hebben, dan wordt u verzocht dat te melden aan het Bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl).