De afgelopen jaren heeft het schoolschaak een grote ontwikkeling doorgemaakt. De belangstelling voor schaken op school is enorm. Dat ligt aan verschillende ontwikkelingen:

De vraag is gestegen naar leuke activiteiten voor de naschoolse uren. Schaken past daar uitstekend bij. Ook helpt het enorm dat we over een uitstekende leermethode beschikken (de stappenmethode);
Schaken is ook online heel toegankelijk geworden voor scholen met apps, maar vooral ook door Chessity;
Scholen hebben behoefte aan steeds maar nieuwe educatieve activiteiten en zien dat schaken daar invulling aan geeft;
Schaken is niet alleen voor  de slimste kinderen geschikt. 
Schaken is een spel / sport dat ontwikkelaars steeds maar weer opnieuw uitdaagt om  nieuwe lesmaterialen te ontwerpen. Het 468Chess met 4 x 4 borden en hesjes met schaakstukken erop voor buiten tonen dat aan.