Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Home / Voor clubs / Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid voor de schade aan derden van:

  1. Vereniging Koninklijke Nederlandse Schaakbond;
  2. De regionale bonden;
  3. De bijzondere bonden;
  4. De aangesloten schaakverenigingen;
  5. De bestuursleden van onder A t/m D genoemden;
  6. De directeur en medewerkers bondsbureau in die hoedanigheid;
  7. Functionarissen van de regionale bonden in die hoedanigheid;
  8. De leden van de aangesloten schaakverenigingen;
  9. Stichting samenwerkende Haarlemse schaakverenigingen
  10. Wedstrijdleiders, toernooiorganisatoren, docenten en trainers.

Polisnummer: KW0113066

Verzekerd bedrag: € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per jaar.
Dekking: De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) dekt de aansprakelijkheid van de club voor letselschade of materiele schade van derden als gevolg van een verwijtbaar handelen of nalaten van de club. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade met of door een motorrijtuig.

Nadere informatie is te verkrijgen op het bondsbureau.
Polisvoorwaarden AVB-A/2011
Algemeen schade aangifteformulier