Bestellingen Promotiepakket

Bestellingen Promotiepakket

Vul hier de KNSB-code van jullie vereniging in bestaande uit 6 cijfers. De verenigingen uit de FSB 01 t/m NHSB 09 starten met een 0.
Vul het adres in waar het pakket afgeleverd moet worden.
De posters in A3 formaat worden gevouwen verzonden zodat het pakketje door de brievenbus past. Willen jullie de posters in een koker ontvangen, dan graag deze optie aanvinken. Dan versturen we de posters apart in een koker.
Prijsvraag voor clubs
Als jullie in aanmerking willen komen voor de extra clubprijs, geef dan de juiste antwoorden op onderstaande vragen. Uit de goede inzendingen worden diverse prijzen verloot.
Onder actieve schakers verstaan we iedereen die regelmatig (minimaal eens per maand) een partijtje schaak speelt.