Aanbod

Home / Voor clubs / Vitale schaakvereniging / Aanbod

Bij het aanbod van de vereniging wordt vooral gekeken of deze ook gericht is op toekomstige leden. Wil een vereniging er graag jeugdleden bij, dan zal de vereniging de jeugd ook iets te bieden moeten hebben en voldoende kunnen begeleiden. Voor volwassenen en in toenemende mate ook ouderen is begeleiding minder belangrijk, maar is ook hier een passend en gevarieerd schaakaanbod nodig. De randvoorwaarden van een vereniging zijn minstens zo belangrijk: toegankelijkheid speelzaal, mate van prestatiedruk, sfeer, catering en sociale contacten.