Financiën

Home / Voor clubs / Vitale schaakvereniging / Financiën

Een vitale schaakvereniging heeft een sluitende begroting die door de leden is goedgekeurd. Het is ook belangrijk dat er ruimte is voor vernieuwing en ledenwerving zonder de reserves te hoeven aanspreken. De hoogte van de contributie staat in verhouding tot de grootste kostenposten. Het is voor een vereniging niet gezond als de jaarcontributie voor de eigen leden maar net aan de bondscontributie afdekt. Schaken behoort tot de goedkoopste sporten, dus kan een schaakvereniging daar een gezonde contributie voor vragen.