Lokaal

Home / Voor clubs / Vitale schaakvereniging / Lokaal

Grote sportverenigingen vervullen vaak een maatschappelijke functie in hun omgeving door ouderen, gehandicapten en werklozen te betrekken. Ook schaakverenigingen zouden dat kunnen doen. Voorbeelden zijn oudere leden die slecht ter been zijn thuis ophalen of een keer een schaakdag met ouderen uit het tehuis te organiseren. Vraag wie er overdag tijd hebben om iets voor de vereniging te doen. Het beleid van vrijwel alle subsidiegevers zal de komende jaren alleen nog gericht worden op verenigingen die maatschappelijk actief zijn. Bestaande subsidies op accommodaties of op ledental alleen zullen over het algemeen worden afgebouwd. Een vitale schaakvereniging zorgt dat ze een bijdrage (blijven) leveren, ook al is het alleen maar omdat vanwege maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan een inzamelingsactie voor een goed doel via het eigen toernooi. Ook daarmee onderscheidt een vereniging zich als vitale vereniging.