Organisatie

Home / Voor clubs / Vitale schaakvereniging / Organisatie

Hoe ziet de structuur van de vereniging eruit? Wordt er planmatig gewerkt? Is de werkwijze voldoende toekomstgericht? Worden de leden voldoende betrokken? Het bestuur moet er zelf ook in geloven en er positief instaan om resultaat te kunnen boeken. Het hebben van een ambitie (of doelstellingen) als club, ook al is dat zo goed mogelijke sfeer creëren voor de leden, is een voorwaarde om als club naar de toekomst te kunnen kijken. Het uitdragen van een ambitie is ook van belang. Als een vereniging het eerste team zo hoog mogelijk wil laten spelen, dan moet die ambitie ook benoemd worden en door de leden gedragen.