Mijn rating klopt niet, kunt u dat corrigeren?

Home / Voor organisatoren / Veelgestelde vragen / Mijn rating klopt niet, kunt u dat corrigeren?

Indien je van mening bent dat er een fout is gemaakt bij het berekenen van je rating kun je als volgt te werk gaan.

Controleer eerst of alle toernooien en competities waarin je recentelijk hebt gespeeld inmiddels zijn verwerkt in de ratinglijst (lijsten en dan toernooien aanklikken).
Misschien wordt een toernooi waarin je onlangs hebt gespeeld pas verwerkt in de volgende ratinglijst.

Wanneer je meent dat je rating onjuist is dan kun je contact opnemen met het bondsbureau. Geef daarbij duidelijk aan:

  • In welke toernooien en competities je recentelijk hebt gespeeld
  • Hoe je tot de overtuiging bent gekomen dat je rating onjuist is
  • Je naam, bondsnummer, adres, telefoonnummer en zo mogelijk een email-adres

Fouten worden alleen gecorrigeerd indien die binnen een maand na het verschijnen van een lijst zijn gemeld. Circa 6 weken na het uitkomen van een lijst verschijnt een correctielijst.