14 juni 2014

Home / 14 juni 2014

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 14 juni 2014 in Majella Centrum Utrecht
aanvang 10.30 uur
14/AZbr/0678/MvdW/pv 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen Bondsraad 30 november 2014 (14/AZbr/0195/ED/pv)
 4. Jaarverslag 2013 (14/AZaz/0677/MvdW/pv)
 5. Financiële Zaken
 6. Meerjarenbeleid
 7. Pauze 12.30-13.30 uur
 8. Buitenlandse Zaken (mondeling door FIDE-gedelegeerde H. Hamers)
 9. Aansluiting ISR en Tuchtreglement (in aanwezigheid van Juridisch Adviseur ISR, Mevrouw M. Olfers)
 10. KNSB Competitie
 11. Rapportage aan Bondsraad (13/AZbr/0736/MvdW/pv)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting