17 juni 2017

Home / 17 juni 2017

AGENDA Bondsraadvergadering

zaterdag 17 juni 2017 in NDC Den Hommel in Utrecht

aanvang 10.30 uur

17/AZbr/494./DT

 

 

Van 10.30 – 10.45 zullen OSBO, SBO en SGS een toelichting geven op de voortgang van hun plannen voor samenwerking.

 

 1. Opening (10.45 – 10.50)
   
 2. Mededelingen en ingekomen post (10.50 – 10.55)
   
 3. Wijzigingen samenstelling bestuur (10.55 – 11.00)
 • Herbenoeming dhr. J.P. Wissink (17/AZab/495/DT)

 

 1. Financiële Zaken (11.00 – 11.40)
 • Jaarrekening 2016 (17/FZrap/413/DT)
  NB De papieren versie van de jaarrekening, door het bestuur ondertekend, ligt ter inzage op het bondsbureau en zal ook ter inzage worden meegenomen naar de Bondsraadvergadering.
 • Verslag FAC (17/FZfac/496/JPdV)

 

 1. Jaarverslag 2016 (17/AZaz/497/BB) (11.40 – 12.00)

 

 1. Lunch (12.00 – 12.45)

 

 1. Inschrijfkosten KNSB-competitie (12.45 – 12.50)
 • Voorstel afschaffen papieren competitiegids (17/WZcom/424/JB)
 • Voorstel inschrijfkosten KNSB-competitie 4e klasse en verder (17/WZcom/426/JB)

 

 1. Voorstel werkgroep competitie ‘Scheiden competities’ (12.50 – 13.40)
 • Voorstel scheiden regionale en KNSB-competitie (17/WZcom/425/JB)
 • KNSB-competitiereglement 2018-2019 en verder (17/WZcom/323/JB)
 • Beantwoording vragen BR dec. 2016 (17/WZcom/427/JB)
 • Tijdpad proces en samenstelling werkgroep (17/WZcom/428/JB)

 

 1. Voorstel NHSB reiskosten KNSB-competitie (13.40 – 13.55)
 • Voorstel NHSB opheffen reiskostenregeling KNSB-competitie (17/WZcom/498/DT-NHSB)

 

 1. Voorstel NHSB vertegenwoordiging regionale bonden (13.55 – 14.10)
 • Voorstel NHSB inkrimping vertegenwoordigingseis regionale bonden (17/WZcom/499/DT-NHSB)

 

 1. Stukken ter info (14.10 – 14.15)
 • Rapportage aan Bondsraad (17/AZbr/500/BB)                                        Wordt nagezonden
 • Tijdpad MJBP (17/AZbr/501/DT)                                                            Wordt nagezonden

 

 1. Concept notulen Bondsraad 10 december 2016 (14.15 – 14.25)
 • Concept notulen Bondsraad 10 december 2016 (17/AZbr/127/MS/eb)
  NB Op de vergadering is alleen gelegenheid voor inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Tekstuele correcties kunnen tot en met maandag 12 juni 2017 via mail naar bondsbureau@schaakbond.nl worden gezonden. Tijdens de vergadering zal worden gemeld of er tekstcorrecties zijn ontvangen.      ​

 

 1. Rondvraag (14.25 – 14.30)
   
 2. Sluiting (14.30)