4 juni 2016

Home / 4 juni 2016

AGENDA Bondsraadvergadering
zaterdag 4 juni 2016 in Majella Centrum Utrecht
aanvang 10.30 uur
16/AZbr/0545/MvdW

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen post
 3. Concept notulen Bondsraad 28 november 2015 (16/AZbr/0073/MS/mvdw)
 4. Discussie uitbreiding KNSB-competitie (16/WZcom/0526/JB)
 5. Jaarverslag 2015 (16/AZaz/0507/MvdW)
 6. Financiële Zaken
 7. Werkzaamheden Bondsbureau (16/AZaz/0543/MvdW)
 8. Vernieuwing website (16/AZaut/0544/MvdW)
 9. Rapportage aan Bondsraad (16/AZbr/0534/MvdW)
 10. Wijzigingen samenstelling bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting