Workshop 468schaak

Home / Voor scholen / Opleidingen voor lesgevers / Workshop 468schaak

468schaak is een geschikte methode om een school die nog nooit iets met schaken heeft gedaan, toch met schaken te verbinden. De invalshoek is anders en belangrijk in de onderhandeling met een school (die nog twijfelt). Geen “typische” schaakles, maar een uitdagende speelse methode die elementen uit het schaakspel inzet om de ontwikkeling van alle kinderen te ondersteunen.
Er wordt begonnen met een vierkant spelbord met 16 velden (4x4). Het spelbord met 6x6 velden komt komend schaakseizoen beschikbaar. Ook het 8x8 bord wordt ingezet om spelelementen uit het schaakspel te gaan verkennen.
Diverse ontdekkingsspellen met Toren, Loper, Paard en Dame zijn ontwikkeld, om schaakspelvaardigheden op te doen, die als een soort basisuitrusting bij de ontwikkeling van het jonge kind gaan horen. Speels, met ruimte voor eigen creativiteit en eigen keuzes, dat is een belangrijk kenmerk bij 468 Chess. Met een groot accent op het proces en de succeservaring. Verder past de enorme variatie aan korte uitdagingen bij de energie en ontwikkelingsfase van het kind. Enthousiaste kinderen in gekleurde schaakhesjes die levend Schaak spelen op grote 4x4 velden, zal ongetwijfeld bij enkelen onder u al bekend zijn. 

Bijzonder en ook zeer effectief is de combinatie van 468 Chess met leren rekenen en lezen, dat binnen het deelgebied 468 Educatie in ontwikkeling is. De ervaringen uit een uitgebreide pilot(2 jaar) op een basisschool zijn zeer positief beoordeeld door zowel leerkrachten als leerlingen!

In deze workshop worden een aantal praktische toepassingen van “spelen met de schaakstukken in de rekenles” gepresenteerd. Zowel op een spelbord op tafel, als met “levend schaak”, in de grote ruimte (speellokaal/plein), met een schaakhesje aan. Rekenvoorbeelden met optellen en aftrekken en de tafels leren worden getoond en besproken en voor alle deelnemers ligt een “Instap-pakket” klaar. 
Kortom….. een frisse, motiverende en toepasbare aanpak, die bovendien op één lijn ligt met de nieuwsberichten dat we kinderen onder schooltijd meer willen laten bewegen. Uiteraard is 468 Chess ook te combineren met reguliere schaaklessen.

Alvast een inkijkje in de nieuwe methodiek? www.468innovation.com/468chess

De workshop wordt gegeven door Adri Helfrich.