Workshop Stappenmethode

Home / Voor scholen / Opleidingen voor lesgevers / Workshop Stappenmethode

De stappenmethode is de officiële methode van de KNSB. We beperken ons hier tot de Stappen 1 en 2 van de methode en de lesmaterialen voor kinderen onder de negen jaar. Voor de kinderen van zes tot en met acht zijn er twee speciale Opstapjes gemaakt, waarin de kinderen op een serieuze, maar creatieve manier leren schaken. Voor de oudere kinderen zijn er naast de Stappen 1 en 2 ook de werkboekjes 1 en 2 plus, 1 en 2 extra, 1 en 2 mix en bij Stap 2 ook Stap 2 Vooruitdenken. Een aantal werkboeken kan worden afgesloten met een examen en diploma. Dit zijn diploma: Opstapje 1, Opstapje 2, Stap 1, Stap 1 plus, Stap 2 en Stap 2 plus.

De stappenmethode is vooral voor kleine groepen, waar het niveau gelijk is. Als het niveau in een groep wel verschilt kan er nog met de stappenmethode gewerkt worden. Hoe dit moet wordt tijdens de workshop uitgelegd. Als alles op volgorde wordt gemaakt, dan kan het in principe nooit zijn dat een persoon een te laag niveau heeft om naar de volgende stap te gaan. De stappenmethode wordt het meest gebruikt op scholen en op schaakverenigingen. De stappenmethode zit didactisch heel sterk in elkaar. Het doel van de stappenmethode is om goede schakers te creëren en dit gebeurt ook.

De stappenmethode maakt in stappen van een niet-schaker een gevorderde schaker. Dit kost wel veel tijd maar het levert resultaat mits er ook veel geschaakt wordt en de geleerde begrippen ook daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. Er wordt niet alleen met werkboeken gewerkt. Ook de digitale versies van de methode, de Chess Tutors 1 en 2, zijn heel geschikt om op school mee te werken. De stappenmethode kent veel puzzels. Deze puzzels zijn mits de begrippen goed zijn aangeleerd door de leerlingen op gegeven moment in rap tempo te maken. 

Deze workshop wordt gegeven door Elke van Roon.