De competitieleider heeft de voorlopige indeling van de vierde klasse en hoger gepubliceerd.
Helaas konden niet alle wensen gehonoreerd worden, Indien u opmerkingen heeft betreffende de indeling dan kunt u die tot 18 juli sturen naar het bondsbureau. Op 23 juli publiceren we de definitieve indeling.
Er zijn negen vierde klassen gemaakt. Van de nieuwe teams die zich met gemiddelde rating hebben ingeschreven lag de grens op 1800, de meeste van de 1800 teams zijn geplaatst.