Eerder adviseerde het RIVM al om goed de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen en om geen handen meer te schudden. In Noord-Brabant geldt bovendien het advies van het RIVM om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.

Nieuwe maatregelen

De recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben geleid tot nieuwe maatregelen, met name voor Noord-Brabant. De burgemeesters van de veiligheidsregio’s van de provincie Noord Brabant hebben op 10 maart de oproep gedaan om het aantal sociale contacten te beperken. In Noord Brabant zijn evenementen met meer dan 1.000 mensen verboden en bovendien is de organisatoren van samenkomsten met minder dan 1.000 mensen gevraagd ook te overwegen deze af te gelasten.

Advies van NOC*NSF

Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie heeft NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd om alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden. De KNSB neemt dit advies onverkort over. Daarmee geven we de inwoners van Noord Brabant de gelegenheid om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord Brabant en vooralsnog tot en met komend weekend.

Richtlijnen RIVM

De KNSB blijft de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM en de overheid nadrukkelijk volgen.
Het bondsbureau krijgt vragen over hoe om te gaan met het virus COVID-19 ofwel ‘corona’. De KNSB volgt hierbij volledig het beleid van de Nederlandse overheid en het NOC*NSF. Ons advies is dan ook altijd om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Deze richtlijn, en vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van het RIVM. Voor het spelen op de club en binnenlandse evenementen of wedstrijden gelden de adviezen bij griep die daar ook zijn te vinden.
Voor (grote) internationale evenementen verwijzen we naar de website van NOC*NSF. NOC*NSF houdt het nieuws in de gaten en als er andere maatregelen nodig zijn, informeren zij daarover.