Indeling 5e en 6e klasse
De indeling voor de 5 e en 6e klasse is achter de rug. Het was geen gemakkelijke opgave. Doelstelling was om iedere aangemelde team ingedeeld te krijgen. Hoewel het reglement alleen voorschrijft dat er rekening gehouden moet worden met afstand en speelsterkte is dit in de praktijk toch een stuk ruimer.
Zo hebben veel verenigingen diverse wensen mbt beschikbaarheid accommodatie en het samenspelen van de verschillende teams. Of in sommige gevallen juist niet samenspelen. Deze wensen zijn niet gereglementeerd maar zijn zeer bepalend voor de indeling.
In de laagste 2 klassen zitten per klasse minder teams dan in de 3e en 4e klasse. Dit houdt in dat de reisafstanden bij een landelijke competitie eerder weer groter worden dan juist kleiner. Om het toch acceptabel te houden heb ik besloten om alle noordelijke teams in 1 afdeling te zetten ondanks dat de speelsterkte divers is. Ook het gering aantal aanmeldingen voor de 7e klasse betekende dat ik genoodzaakt was om de 7e klasse samen te voegen met de 6e klasse.
Wedstrijdleider
De regel dat de wedstrijdleider niet meer mee mag spelen is sinds dit seizoen niet meer van toepassing. Nu mag een wedstrijdleider wel meespelen in een team die hij zelf leidt. ECHTER indien er iets gebeurd waarbij zijn aanwezigheid vereist is, dan prevaleren zijn plichten als wedstrijdleider boven die van zijn recht om te spelen. Dit betekent dat hij in zo’n geval niet zijn partij mag stil zetten/bevriezen. Ik neem aan dat iedereen de schaakregels kent, echter de specifieke gevallen en correcte toepassing van de regels is een ander verhaal. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn. 
Overmachtregeling mbt vervangen spelers in de opstelling
Ik heb dit jaar al diverse aanvragen gehad voor het vervangen van een speler in de opstelling van een team. In geval van overmacht mag de competitieleider dit voor de 3e ronde goedkeuren.
Echter wat is overmacht?  Volgens uitspraken van de Commissie van Beroep is er alleen sprake van overmacht bij overlijden of een zeer ernstige ziekte van een speler. Verder dient volgens de CvB deze regel zeer strikt toegepast te worden. Dus werkgerelateerde zaken, verhuizingen e.d. vallen daar niet onder. Deze aanvragen zal ik dan ook moeten afwijzen.
Met vriendelijke groet,
Paul Peters
KNSB- competitieleider

Wijzigingen tov originele schema :
 
5B
5 De Kentering 1
wordt
5 Vrij
 
5C : 
4 Magnus Anna Paulowna Combinatie 2
6 Opening ’64 1
 
wordt 
4 Opening ’64 1
6 Magnus Anna Paulowna Combinatie 2
 
5F
1 De Baronie 2
5 Vrij
 
wordt
5F
1 De Kentering 1
5 De Baronie 2
 
5G
1 De Drie Torens 2
4 Eindhoven 3
 
wordt
1 Eindhoven 3
4 De Drie Torens 2
 
6B
5 Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC  2
6 Vrij
 
wordt
5 Vrij
6 Combiteam Het Spaarne / Heemsteedse SC  2
 
6C
1 De Baronie 3
5 OSV 2
 
wordt
1 OSV 2
5 De Baronie 3
 
6F
1 De Drie Torens 3
5 De Kentering 2
 
wordt
1 De Kentering 2
5 De Drie Torens 3