Swissmaster

Home / Swissmaster

Je koopt bij ons het gebruiksvriendelijke softwareprogramma SwissMaster (voor Windows) voor het indelen van een toernooi.

Zie voor meer informatie:

De huidige versie 5.7.8 is van februari 2018, voor deze versie is Java vereist, de ratingrapportage is in het nieuwe TRF16 formaat. Deze versie kan oude SMW bestanden inlezen. 

You can buy SwissMaster (for Windows) to make the pairings each round of your tournament.

See for more information:

The current version 5.7.8 is published February 2018; Java is required, the rating report is in the new TRF16 format. Old SMW files can be imported.